Glazbena terapija je upotreba glazbe za poboljšanje zdravstvenih ili funkcionalnih ishoda. Glazbena terapija je kreativna umjetnička terapija koja se sastoji od procesa u kojem glazbeni terapeut koristi glazbu i sve njegove aspekte - fizičke, emocionalne, mentalne, društvene, estetske i duhovne - kako bi pomogli klijentima poboljšati svoje fizičko i mentalno zdravlje. Glazbeni terapeuti prvenstveno pomažu klijentima poboljšati svoje zdravlje na nekoliko domena, poput kognitivnog funkcioniranja, motoričkih sposobnosti, emocionalnog razvoja, komunikacije, osjetilnih, društvenih vještina i kvalitete života koristeći aktivne i prijemljive glazbene doživljaje poput improvizacije, ponovnog stvaranja, sastav i slušanje i diskusiju glazbe kako bi postigli ciljeve liječenja. Postoji široka kvalitativna i kvantitativna baza literature. Neke uobičajene prakse uključuju razvojni rad (komunikacija, motoričke vještine itd.) S osobama s posebnim potrebama, pisanje pjesama i slušanja u reminiscencija / orijentacijskom radu s starijim osobama, procesu obrade i relaksacije te ritmičnom privlačenju za fizičku rehabilitaciju žrtava moždanog udara. Glazbena terapija se također koristi u nekim medicinskim bolnicama, centrima za rak, školama, programima za oporavak alkohola i droga, psihijatrijskim bolnicama i odgojnim ustanovama.

Nema proizvoda su pronađeni odgovarajući izbor.